Önéletrajz

Bedekovics Péter MDiv MTh
református lelkész, teológus, ifjúsági munkás, cserkészvezető
jelölt az Európai Cserkész Bizottságba (2022-2025)

Tanulmányok, képesítések
2021- PhD tanulmányok, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola, Budapest
2021: Gazdaságtudományi területen szerzett posztgraduális oklevél – Keresztény értékrendű vezető szakirányú továbbképzésen, Pünkösdi Teológiai Főiskola, Budapest
2017: MTh diploma – Bibliatudomány mesterképzésen, New College, Edinburghi Egyetem, Edinburgh, Egyesült Királyság
2016: MDiv diploma – Teológus-lelkész osztatlan mesterképzésen, Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
2010-2011 Teológia- és vallástudomány – ösztöndíjas tanulmányok, King’s College, Londoni Egyetem, London, Egyesült Királyság
2007: Érettségi, Hajnóczy József Gimnázium, Tiszaföldvár

Egyházi szolgálat
2018-2022 vezető egyetemi lelkész, Budapesti Református Egyetemi Misszió – 2020-tól párhuzamosan Károli Gáspár Református Egyetem is
2018. május 1-től 2019. január 31-ig ifjúsági irodavezető, MRE Zsinati Ifjúsági Iroda, Budapest
2017-2018 ifjúsági lelkész, Budai Református Egyházközség, Budapest
2015-2016 segédlelkész, Csengeri Református Egyházközség, Csenger
2013. április 1-től szeptember 30-ig exmisszus segédlelkész, Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként, North-Fitzroy-i Magyar Református Gyülekezet, Ausztráliai Magyar Református Egyház, Melbourne, Ausztrália
2009-2011 ifjúsági munkás, St Mary’s Fetcham, Church of England, Fetcham, Egyesült Királyság

Oktatói tapasztalat
2020/2021-es tanévtől óraadó oktató, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék, továbbá párhuzamosan 2021/2022-es tanévtől óraadó oktatói feladatok ellátása PhD hallgatóként, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar
2017/2018-as tanévtől rendszeresen vendégoktató különböző kurzusokon, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar – témák: játék az ifjúsági munkában, konfirmáció, misszió a fiatal felnőttek között, tinédzserek és fiatal felnőttek katekézise
2018- tréneri, ill. lelkészi szolgálat, Református Ifjúsági Vezetőképzés
2012- tréner, mentor, ill. képzésszervező – kerületi őrvezetőképzés, központi és kerületi segédtisztképzés, vezetői továbbképzések – Magyar Cserkészszövetség

Legfontosabb publikációk

  • Bedekovics Péter, Árnyéknak és fénynek váltakozása. A református egyetemi misszió (nemcsak) Budapesten, in: Confessio: A Magyarországi Református Egyház Figyelője, 2021/1, pp. 13-25. [Online elérhető itt]
  • Bacsó Benjámin – Bedekovics Péter – Lukács Máté András, Szemelvények az Első Ökumenikus Ifjúságkutatás eredményeiből, in: Theologiai Szemle LXIV. évf., 2021/1., pp. 45-49.
    [Online elérhető itt]

Fontosabb előadások

  • 2021. november 5. “Hétköznapi tanítványság – Mennyire élhető meg mai egyetemistaként az Újszövetség etikája?”, Hit és Tudomány konferencia, MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság Teológiai Munkabizottsága, Veszprém
  • 2020. december 3. Lelkinevelés a cserkészetben“, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága, online
  • 2019. május 8. Bedekovics Péter – Püski Dániel – Szabó András, És hol vannak a huszonévesek?“, Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai konferencia és könyvbemutató, Budapest
  • 2018. szeptember 27-28. Bedekovics Péter – Siba Balázs, Youth work in Hungary [“Ifjúsági munka Magyarországon” – angol nyelven], “What education-related research is important for Protestant Churches in Europe?” – A consultation between church representatives and researchers, International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work, Berlin, Németország
  • 2018. május 3. Van-e nyelve az angyaloknak?“, Az Ókori Keresztyén Világ (V.) – Eszkatológiai antropológia konferencia, Debrecen
  • 2017. március 10. Traitor or friend? Reassessing the Judas tradition according to the Gospel of Mark [“Áruló vagy barát? A Júdás-tradíció újraértékelése Márk evangéliuma alapján” – angol nyelven], Teológus Tavasz, Debrecen

Közéleti tevékenység, tudományos tagság – az itt szereplő összes feladatkör önkéntes tevékenység
2020- Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, Felügyelő Bizottság – tag
2021- MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság Teológiai Munkabizottsága – tag
2021- Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága – tag
2022- KRE Lónyay Menyhért (korábban: Jánossy Ferenc) Gazdaság- és Vezetéstudományi Kutatóműhely – tag
2019-2022 Magyar Cserkészszövetség – országos elnök
2020-2022 Magyar Cserkészszövetségek Fóruma, Összmagyar Cserkésziroda – igazgató
2018-2022 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Ifjúsági Bizottság – tag, a Magyarországi Református Egyház delegáltjaként
2019-2022 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa – tag, a Magyarországi Református Egyház delegáltjaként
2018-2021 Magyar Ifjúsági Konferencia – közgyűlési alkotó tag, a Magyarországi Református Egyház képviselője
2014-2018 Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-alföldi Cserkészkerület – kerületi elnökség tagja (kerületi vezetőtiszt: 2014-2017, kerületi elnök: 2017-2018)

Doktori cselekményben való részvétel
2021. november 25., jegyzőkönyv vezetése, Sitku Tibor “A fowleri hitfejlődés-elmélet bemutatása, értékelése és lehetséges felhasználási módjai a gyakorlati teológiában” című doktori értekezéstervezetének műhelyvitája, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Egyéb szakmai tapasztalat
2018-2019 rendszeres ifjúsági szolgálatok – ifjúsági lelkészi szolgálat megszűnése után folytatólagosan, Budai Református Egyházközség, Budapest
2016-2017 rendszeres lelkészi szolgálatok angol és magyar nyelven – istentiszteletek, bibliaórák, ifjúsági csoport, gyermekmunka, South Leith Parish Church, Church of Scotland, Leith, Edinburgh, Egyesült Királyság
2015. január-július gyakornok,  Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet, Debrecen
2014-2015 rendszeres szolgálatok – istentiszteletek, bibliaórák, lelkigondozás, konfirmáció felkészítés, hittan, Bucsai Református Egyházközség, Bucsa
2005-2009 ifjúsági vezető – a presbitérium tanácsadója, Tiszaföldvári Református Egyházközség, Tiszaföldvár
2004- cserkészvezető – helyi (2004-2009, 2011-2016), regionális (2012-2018) és országos (2014-től) szolgálat, Tiszafölvár, Debrecen, Budapest

Nyelvismeret
Angol | felsőfok, C1 | 2010, 2016
Német | középfok, B2 | 2007

Kutatási témák
(keresztyén) ifjúsági munka, ifjúsági mozgalmak, vezetéstudomány, non-profit menedzsment, értékközpontú vezetés

Budapest, 2022. május 19.