Önéletrajz

Bedekovics Péter MDiv MTh
református lelkész, egyetemi oktató, cserkészvezető

Személyes adatok
Született: Szolnok, 1989.
Családi állapot: nős, felesége Molnár Boglárka közgazdász, hitoktató.

Tanulmányok, képesítések
2021- Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola, doktori tanulmányok
Kutatási terület: gyakorlati teológia és vezetéstudomány

2021: Pünkösdi Teológiai Főiskola, gazdaságtudományi területen szerzett posztgraduális oklevél – Keresztény értékrendű vezető szakirányú továbbképzésen
2017: Edinburghi Egyetem, New College, MTh diploma Bibliatudomány mesterképzésen
2016: Magyarországi Református Egyház, lelkészképesítő vizsga
2016: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, MDiv diploma teológus-lelkész osztatlan mesterképzésen
2010-2011 Londoni Egyetem, King’s College, teológia és vallástudomány – ösztöndíjas tanulmányok
2007: Hajnóczy József Gimnázium, Tiszaföldvár, Érettségi

Egyházi szolgálat
2022- Budapest Pesterzsébet-Klapka téri Református Egyházközség, lelkipásztor

2020-2022 Károli Gáspár Református Egyetem, egyetemi lelkész
2018-2022 Budapesti Református Egyetemi Misszió, vezető egyetemi lelkész
2018-2019 MRE Zsinati Ifjúsági Iroda, ifjúsági irodavezető
2017-2018 Budapest-Budai Református Egyházközség, ifjúsági lelkész
2015-2016 Csengeri Református Egyházközség, segédlelkész
2013: Ausztráliai Magyar Református Egyház, North-Fitzroy-i Magyar Református Gyülekezet, Melbourne, Ausztrália – a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként, exmisszus segédlelkész
2009-2011 St Mary’s Fetcham, Church of England, Fetcham, Egyesült Királyság, ifjúsági munkás

Egyetemi oktatói tapasztalat

Károli Gáspár Református Egyetem: 2018-tól rendszeres oktatói tevékenység
vendégelőadó, 2018-2021 (Hittudományi Kar)
óraadó oktató, 2021-2022 (Állam- és Jogtudományi Kar)
óraadói feladatok ellátása PhD hallgatóként, 2021- (Hittudományi Kar)
egyetemi tanársegéd, 2022- (Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar)

oktatott tárgyak: Értékközpontú vezetés, Egyházismeret, Bibliai alapismeretek, HR kompetencia és ösztönzésmenedzsment, Személyes vezetés, Vezetés és szervezés, Felnőtté válás és kommunikáció a társas kapcsolatokban, táborszervezés

2018-2021 között vendégelőadóként KRE-HTK-n előadott témák: játék és gamifikáció az ifjúsági munkában, konfirmáció, misszió a fiatal felnőttek között, tinédzserek és fiatal felnőttek katekézise

Károli Gáspár Református Egyetem intézményi megbízatások
(oktatói tevékenységgel összefüggésben)

2023- Lónyay Vezetéstudományi Előadások, szervező/koordinátor
2022- KRE-GESZK Kari Tudományos Diákköri Tanács, mb. elnök
2022- KRE-GESZK Kari Fegyelmi Bizottság, tag
2022- Harminc éves a KRE Bizottság, tag

Felnőttképzési oktatói tapasztalat
2018- Református Ifjúsági Vezetőképzés, tréneri és lelkészi szolgálat
2012- Magyar Cserkészszövetség – kerületi őrvezetőképzés, központi, regionális és kerületi segédtisztképzés, tisztképzés, vezetői továbbképzések: tréner, mentor, képzésszervező

Legfontosabb publikációk

 • Bedekovics Péter, “Technológia – Biblia – Etika”, in: Kovács Róbert (szerk.), Túl a válságokon? Energia és fenntarthatóság konferenciakötet, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar, 2023. [megjelenés alatt]
 • Bedekovics Péter, “Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar” in: Kiss Réka – Lányi Gábor (szerk.), Károli Gáspár Református Egyetem 1993-2023: 30 év a református felsőoktatás szolgálatában, Budapest: Károli Gáspár Református Egyetem, 2023, pp. 187-196.
 • Bedekovics Péter, Árnyéknak és fénynek váltakozása. A református egyetemi misszió (nemcsak) Budapesten, in: Confessio: A Magyarországi Református Egyház Figyelője, 2021/1, pp. 13-25. [Online elérhető itt]
 • Bacsó Benjámin – Bedekovics Péter – Lukács Máté András, Szemelvények az Első Ökumenikus Ifjúságkutatás eredményeiből, in: Theologiai Szemle LXIV. évf., 2021/1., pp. 45-49.
  [Online elérhető itt]

Fontosabb előadások

 • 2023. március 18. “Hogyan vezessünk vezetői csapatot?“, Ifivezető Képzés Konferencia, Ifjúságépítők Alapítvány, Budapest
 • 2023. március 11. Protestant Scouting in Hungary – an example of and an inspiration for church communion” [“Protestáns cserkészet Magyarországon – példa és inspiráció az egyházak közössége számára” – angol nyelven], “Being Church Together, 50th anniversary of the Leuenberg Agreement – consequences, realities and possibilities” konferencia, Európai Protestáns Egyházak Közössége – Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
 • 2023. február 28. “Technológia – Biblia – Etika”, III. Ipar 4.0 konferencia: Túl a válságokon? Energia és fenntarthatóság, Károli Gáspár Református Egyetem Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar, Budapest
 • 2022. szeptember 28. “Cserkészet szerepe a gyülekezetépítésben”, Ifjúságpasztorációs Konferencia, MKE Váci Egyházmegye, Vác
 • 2022. május 13. A vezető személyének és működésének jelentősége az egyén és a közösség tanítványi növekedésében, különös tekintettel a fiatal felnőttekre” – eddigi doktori kutatási eredmények bemutatása, KRE Lónyay Menyhért Gazdaság- és Vezetéstudományi Kutatóműhely, online
 • 2021. november 5. “Hétköznapi tanítványság – Mennyire élhető meg mai egyetemistaként az Újszövetség etikája?”, Hit és Tudomány konferencia, MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság Teológiai Munkabizottsága, Veszprém
 • 2020. december 3. Lelkinevelés a cserkészetben“, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága, online
 • 2019. május 8. Bedekovics Péter – Püski Dániel – Szabó András, És hol vannak a huszonévesek?“, Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai konferencia és könyvbemutató, Budapest
 • 2018. szeptember 27-28. Bedekovics Péter – Siba Balázs, Youth work in Hungary [“Ifjúsági munka Magyarországon” – angol nyelven], “What education-related research is important for Protestant Churches in Europe?” – A consultation between church representatives and researchers, International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work, Berlin, Németország
 • 2018. május 3. Van-e nyelve az angyaloknak?“, Az Ókori Keresztyén Világ (V.) – Eszkatológiai antropológia konferencia, Debrecen
 • 2017. március 10. Traitor or friend? Reassessing the Judas tradition according to the Gospel of Mark [“Áruló vagy barát? A Júdás-tradíció újraértékelése Márk evangéliuma alapján” – angol nyelven], Teológus Tavasz, Debrecen

Tudományos tagság és közéleti tevékenység – az itt szereplő feladatkörök jellemzően önkéntes tevékenységek
2022- KRE Lónyay Menyhért Gazdaság- és Vezetéstudományi Kutatóműhely – tag, 2023-tól titkár
2021- MTA Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság Teológiai Munkabizottsága – tag, 2023-tól titkár

2022- Protestáns Cserkészek és Cserkészlányok Világtanácsa (Council of Protestants in Guiding and Scouting) – alelnök
2022- Vörösmarty Mihály Református Általános Iskola, Igazgatótanács – elnök
2020- Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, Felügyelő Bizottság – tag

2019-2022 Magyar Cserkészszövetség – országos elnök
2018-2022 Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Ifjúsági Bizottság – tag, a Magyarországi Református Egyház delegáltjaként
2019-2022 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa – tag, a Magyarországi Református Egyház delegáltjaként
2018-2021 Magyar Ifjúsági Konferencia – közgyűlési alkotó tag, a Magyarországi Református Egyház képviselője
2014-2018 Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-alföldi Cserkészkerület – kerületi elnökség tagja (kerületi vezetőtiszt: 2014-2017, kerületi elnök: 2017-2018)

Kutatócsoportban való részvétel
2022- A fenntartható környezetet, gazdaságot, társadalmat és békét biztosító 21. századi világrendről c. kutatási projekt, Károli Gáspár Református Egyetem Lónyay Menyhért Gazdaság- és Vezetéstudományi Kutatóműhely, kutató és titkár

Szakdolgozati témavezetés
2022: Illés Bence, “A vezető szerepe a Z generáció motiválásában és foglalkoztatásában – különös tekintettel a generációk közötti különbségekre” (Emberi Erőforrások BA, KRE GESZK)

Doktori cselekményben való részvétel
2021. november 25., jegyzőkönyv vezetése, Sitku Tibor “A fowleri hitfejlődés-elmélet bemutatása, értékelése és lehetséges felhasználási módjai a gyakorlati teológiában” című doktori értekezéstervezetének műhelyvitája, Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola

Egyéb szakmai tapasztalat
2018-2019 Budapest-Budai Református Egyházközség, rendszeres ifjúsági szolgálatok – ifjúsági lelkészi szolgálat megszűnése után folytatólagosan
2016-2017 South Leith Parish Church, Church of Scotland, Leith, Edinburgh, Egyesült Királyság, rendszeres lelkészi szolgálatok angol és magyar nyelven – istentiszteletek, bibliaórák, ifjúsági csoport, gyermekmunka
2015. január-július Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet, gyakornok
2014-2015 Bucsai Református Egyházközség, rendszeres szolgálatok – istentiszteletek, bibliaórák, lelkigondozás, konfirmáció felkészítés, hittan
2005-2009 Tiszaföldvári Református Egyházközség, ifjúsági vezető – a presbitérium tanácsadója
2004- Magyar Cserkészszövetség, cserkészvezető – helyi (2004-2009, 2011-2016), regionális (2012-2018) és országos (2014-től) szolgálat

Nyelvismeret
Angol | felsőfok, C1 | 2010, 2016
Német | középfok, B2 | 2007

Kutatási témák
gyülekezetépítés, ifjúsági munka, ifjúsági mozgalmak, cserkészpedagógia, vezetéselmélet, szervezetfejlesztés

Budapest, 2023. március 25.