Önéletrajz

Bedekovics Péter MDiv MTh
református lelkész | teológus | ifjúsági munkás | cserkészvezető

Tanulmányok, képesítések
2021/09-től | PhD tanulmányok | Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola | Budapest
2021/06 | Posztgraduális diploma gazdaságtudományi területen – Keresztény értékrendű vezető szakirányú továbbképzésen | Pünkösdi Teológiai Főiskola | Budapest
2017/11 | MTh diploma – Bibliatudomány mesterképzésen | New College, Edinburghi Egyetem | Edinburgh, Egyesült Királyság
2016/10 | Lelkészszentelés | Tiszántúli Református Egyházkerület | Debrecen
2016/09 | Református lelkipásztor szakképesítés | MRE Egységes Lelkészképesítő Bizottság | Budapest
2016/07 | MDiv diploma – Teológus-lelkész osztatlan mesterképzésen | Debreceni Református Hittudományi Egyetem | Debrecen
2010/09-2011/07 | Teológia- és vallástudomány – ösztöndíjas tanulmányok | King’s College, Londoni Egyetem | London, Egyesült Királyság
2007/06 | Érettségi | Hajnóczy József Gimnázium | Tiszaföldvár

Jelenlegi egyházi szolgálat
2020/01-től | egyetemi lelkész | Károli Gáspár Református Egyetem | Budapest
2018/08-tól | vezető egyetemi lelkész | 1RE – Budapesti Református Egyetemi Misszió | Budapest

Korábbi egyházi szolgálat
2018/05-2019/12 (20 hónap) | ifjúsági irodavezető | MRE Zsinati Ifjúsági Iroda | Budapest
2017/08-2018/07 (1 év) | ifjúsági lelkész | Budai Református Egyházközség | Budapest
2015/08-2016/07 (1 év) | segédlelkész | Csengeri Református Egyházközség | Csenger
2013/04-2013/09 (6 hónap) | exmisszus segédlelkész | Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként | North-Fitzroy-i Magyar Református Gyülekezet| Ausztráliai Magyar Református Egyház | Melbourne, Ausztrália
2009/09-2011/07 (23 hónap) | ifjúsági munkás | St Mary’s Fetcham | Church of England | Fetcham, Egyesült Királyság

Oktatói tapasztalat
2021/09-től | óraadó oktatói feladatok ellátása PhD hallgatóként | Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar
2021/02-től | óraadó oktató | Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék
2018-tól rendszeresen | vendégoktató különböző kurzusokon | témák: játék az ifjúsági munkában, konfirmáció, misszió a fiatal felnőttek között, tinédzserek és fiatal felnőttek katekézise | Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar
2018-2020 | tréner, lelkész | ifjúsági vezetőképzés | MRE Zsinati Ifjúsági Iroda
2012-től | tréner, képzésszervezés és irányítás | kerületi őrvezetőképzés, központi és kerületi segédtisztképzés, vezetői továbbképzések | Magyar Cserkészszövetség

Legfontosabb publikációk

  • Bedekovics Péter, Árnyéknak és fénynek váltakozása. A református egyetemi misszió (nemcsak) Budapesten, in: Confessio: A Magyarországi Református Egyház Figyelője, 2021/1, pp. 13-25. [Online elérhető itt]
  • Bacsó Benjámin – Bedekovics Péter – Lukács Máté András, Szemelvények az Első Ökumenikus Ifjúságkutatás eredményeiből, in: Theologiai Szemle LXIV. évf., 2021/1., pp. 45-49.
    [Online elérhető itt]

Fontosabb előadások

  • 2020. december 3. | Lelkinevelés a cserkészetben | Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága | online
  • 2019. május 8. | Bedekovics Péter – Püski Dániel – Szabó András | És hol vannak a huszonévesek? | Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai konferencia és könyvbemutató | Budapest
  • 2018. szeptember 27-28. | Bedekovics Péter – Siba Balázs | Youth work in Hungary [“Ifjúsági munka Magyarországon” – angol nyelven] | “What education-related research is important for Protestant Churches in Europe?” – A consultation between church representatives and researchers | International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work | Berlin, Németország
  • 2018. május 3. | Van-e nyelve az angyaloknak? | Az Ókori Keresztyén Világ (V.) – Eszkatológiai antropológia konferencia | Debrecen
  • 2017. március 10. | Traitor or friend? Reassessing the Judas tradition according to the Gospel of Mark [“Áruló vagy barát? A Júdás-tradíció újraértékelése Márk evangéliuma alapján” – angol nyelven] | Teológus Tavasz | Debrecen

Jelenlegi tudományos tagság és közéleti tevékenység
2021/03-tól| teljes jogú tag | Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Bizottság Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudomány Szakbizottság Teológiai Munkabizottsága
2019/05-től | országos elnök | Magyar Cserkészszövetség
2019/02-től | a Magyarországi Református Egyház delegáltja | Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa
2018/11-től | a Magyarországi Református Egyház képviselője | Magyar Ifjúsági Konferencia
2018/09-től | Ifjúsági Bizottság tagja, a Magyarországi Református Egyház delegáltja | Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa
2020/05-től | Összmagyar Cserkésziroda igazgató | Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 
2020/01-től | Felügyelő Bizottság tagja | Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Korábbi közéleti tevékenység
2014/03-2018/02 | kerületi elnökség tagja | kerületi vezetőtiszt: 2014-2017 | kerületi elnök: 2017-2018 | Magyar Cserkészszövetség IX. Észak-alföldi Cserkészkerület

Doktori cselekményben való részvétel
2021. november 25. | jegyzőkönyv vezetése | Sitku Tibor “A fowleri hitfejlődés-elmélet bemutatása, értékelése és lehetséges felhasználási módjai a gyakorlati teológiában” című doktori értekezéstervezetének műhelyvitája | Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar

Egyéb szakmai tapasztalat
2018/08-2019/10 | rendszeres ifjúsági szolgálatok | ifjúsági lelkészi szolgálat megszűnése után folytatólagosan | Budai Református Egyházközség | Budapest
2016/09-2017/07 | rendszeres lelkészi szolgálatok angol és magyar nyelven | istentiszteletek, bibliaórák, ifjúsági csoport, gyermekmunka | South Leith Parish Church | Church of Scotland | Leith, Edinburgh, Egyesült Királyság
2015/01-2015/07 | gyakornok | Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet | Budapest
2014/09-2015/01 | rendszeres szolgálatok | istentiszteletek, bibliaórák, lelkigondozás, konfirmáció felkészítés, hittan | Bucsai Református Egyházközség | Bucsa
2005/09-2009/07 | ifjúsági vezető | Tiszaföldvári Református Egyházközség | Tiszaföldvár
2004/07-től | cserkészvezető | helyi (2004-2009, 2011-2016), regionális (2012-2018) és országos (2014-től) szolgálat | Tiszafölvár, Debrecen, Budapest

Nyelvismeret
Angol | felsőfok, C1 | 2010, 2016
Német | középfok, B2 | 2007

Kutatási témák
(keresztyén) ifjúsági munka, ifjúsági mozgalmak, vezetéstudomány

Budapest, 2021. november 26.