Önéletrajz

Bedekovics Péter MDiv MTh
református lelkész, teológus
ifjúsági munkás, cserkészvezető

Tanulmányok, képesítések
2017/11 – Bibliatudomány diploma (MTh in Biblical Studies), New College, Edinburghi Egyetem (Egyesült Királyság)
2016/10 – Lelkészszentelés, Tiszántúli Református Egyházkerület
2016/09 – Református lelkipásztori szakképesítés, MRE Egységes Lelkészképesítő Bizottság
2016/07 – Teológus-lelkész diploma (MDiv), Debreceni Református Hittudományi Egyetem
2010/09-2011/07 – Teológiai- és vallástudományi tanulmányok, King’s College, Londoni Egyetem (Egyesült Királyság)
2007/06 – Érettségi, Hajnóczy József Gimnázium, Tiszaföldvár

Egyházi szolgálat
2020/01-től jelenleg is: egyetemi lelkész, Károli Gáspár Református Egyetem (párhuzamosan 1RE Misszió vezetője is)
2018/08-tól jelenleg is: vezető egyetemi lelkész, 1RE – Budapesti Református Egyetemi Misszió
2018/05-2019/12 ifjúsági irodavezető, MRE Zsinati Ifjúsági Iroda
2017/08-2018/07 ifjúsági lelkész, Budai Református Egyházközség
2015/08-2016/07 segédlelkész, Csengeri Református Egyházközség
2013/04-2013/09 exmisszus segédlelkész, North-Fitzroy-i Magyar Református Gyülekezet, Ausztráliai Magyar Református Egyház (Melbourne, Ausztrália), Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíjasaként
2009/09-2011/07 ifjúsági munkás, St Mary’s Fetcham, Church of England (Egyesült Királyság)

Közéleti tevékenység
2020/05-től jelenleg is: Magyar Cserkészszövetségek Fóruma, Összmagyar Cserkésziroda, igazgató
2020/01-től jelenleg is: Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány, Felügyelő Bizottság, tag
2019/05-től jelenleg is: Magyar Cserkészszövetség, országos elnök
2019/02-től jelenleg is: Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa, tag (a Magyarországi Református Egyház delegáltjaként)
2018/11-től jelenleg is: Magyar Ifjúsági Konferencia, a Magyarországi Református Egyház képviselője
2018/09-től jelenleg is: Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Ifjúsági Bizottság, tag (a Magyarországi Református Egyház delegáltjaként)
2014/03-2018/02 Magyar Cserkészszövetség, IX. Észak-alföldi Cserkészkerület, elnökségi tag (kerületi vezetőtiszt: 2014-2017; kerületi elnök: 2017-2018)

Előadások
Bedekovics Péter – Püski Dániel – Szabó András: “És hol vannak a huszonévesek?“, Együtt a hit útján – Gyülekezetpedagógiai konferencia és könyvbemutató, Budapest, 2019. május 8.
Bedekovics Péter – Siba Balázs: “Youth work in Hungary” [“Ifjúsági munka Magyarországon” – angol nyelven], “What education-related research is important for Protestant Churches in Europe?” – A consultation between church representatives and researchers, International Network for Research and Development of Confirmation and Christian Youth Work, Berlin, 2018. szeptember 27-28.
Van-e nyelve az angyaloknak?“, Az Ókori Keresztyén Világ (V.) – Eszkatológiai antropológia konferencia, Debrecen, 2018. május 3.
Traitor or friend? Reassessing the Judas tradition according to the Gospel of Mark” [“Áruló vagy barát? A Júdás-tradíció újraértékelése Márk evangéliuma alapján” – angol nyelven], Teológus Tavasz, Debrecen, 2017. március 10.

Oktatói, képzési, vezetőképzési tapasztalat
2019/2020 II. félév – vendégelőadó a KRE-HTK “Katechetika” c. kurzusán (téma: “Misszió a fiatal felnőttek között”)
2017/2018 II. félév – vendégelőadó a KRE-HTK “Ifjúsági misszió a gyakorlatban” c. szemináriumán (téma: “A játék szerepe az ifjúsági munkában”)
2018-tól a MRE Zsinati Ifjúsági Iroda ifjúsági vezetőképzésében való stratégiai irányítási, szervezési és képzéstartási feladatok
2012-től a Magyar Cserkészszövetség különböző szintű vezetőképzéseiben (kerületi őrvezetőképzés, központi és kerületi segédtisztképzés, vezetői továbbképzések) vezetőképző kurzusok, tréningek előkészítése, szervezése és irányítása, oktatás, tréneri munka

Egyéb szakmai tapasztalat
2018/08-2019/10 rendszeres ifjúsági szolgálatok a Budai Református Egyházközségben (ifjúsági lelkészi szolgálat megszűnése után folytatólagosan)
2016/09-2017/07 rendszeres lelkészi szolgálatok angol és magyar nyelven: istentiszteletek, bibliaórák, ifjúsági csoport, gyermekmunka, South Leith Parish Church, Church of Scotland (Egyesült Királyság)
2015/01-2015/07 gyakornok, Debreceni Református Egyetemi Gyülekezet
2014/09-2015/01 rendszeres szolgálatok a Bucsai Református Egyházközségben: istentiszteletek, bibliaórák, lelkigondozás, konfirmáció felkészítés, hittan
2005/09-2009/07 ifjúsági vezető a Tiszaföldvári Református Egyházközségben
2004/07-től helyi (2004-2009, 2011-2016), regionális (2012-2018) és országos (2014-től) cserkészvezetői szolgálat

Nyelvismeret
Angol (felsőfok, C1 – 2010, 2016)
Német (középfok, B2 – 2007)

Kutatási témák
ifjúsági munka

Budapest, 2020. október 1.